بطور متوسط در روز چقدر مطالعه میکنید؟

کمتر از 15 دقیقه | 30 رای. (18.63 %)
30 دقیقه | 42 رای. (26.09 %)
1ساعت | 42 رای. (26.09 %)
بیشتر از 1 ساعت | 47 رای. (29.19 %)

ملاک شما برای اعتماد و خرید از یک فروشگاه اینترنتی چیست؟ | 30 فروردین, 1393
نظرسنجی آزمایشی | 3 اردیبهشت, 1393
چه کتابهایی را مطالعه می کنید؟ | 6 آبان, 1393

مجموع آراء: 161