خدمات

خدمات

این فروشگاه در حال حاظر دارای سه دسته خدمات می باشد

دسته 1:

مسیر اصلی خدمات رسانی ما در جهت ارائه مکانی جهت نمایش کالاها و فروش بی واسطه توسط صاحب کالا و همچنین محیطی رقابتی می باشد که با عنوان پنل فروش در دسترس می باشد.

دسته 2:

پنل اس ام اس پنلی جهت تبلیغات کالا و محصولات که جهت ارائه به فروشندگان عزیز ارائه شده.

دسته 3:

پنل کاربری که جهت خرید راحت کاربران عزیز طراحی شده تا به راحتی، تمامی آنچه احتیاج دارند را در یک جا تهییه نمایند.